Home > YU AMK VETERAN

PREDLOG STAROSNE GRANICE

Created on 11. Feb 2011. by Urke

YU AUTO MOTO KLUB ”VETERAN” NOVI SAD

Donje Sajlovo 16 Novi Sad

tel/fax: 021/461-787 064/189-0-665

e-mail: amk_veteran@yahoo.com

žiro racun: Metals banka 335-1553-55

maticni broj 08705259

PIB 102 712 734

Predlog propisa koje ureduju podzakonski akti u vezi sa statusom vozila od istorijskog znacaja (Oldtajmera)

Na inicijativu nekoliko udruženja ljubitelja vozila istorijske vrednosti od pre nekoliko godina, kao i potrebe da država konacno donese propise koji se odnose na ovu grupu vozila, u novom zakonu o bezbednosti saobracaja se prvi put definiše „vozilo od istorijskog znacaja ili Oldtajmer“. U zakonu se na još nekoliko mesta nalaze odrednice za koje su neposredno zainteresovani ljubitelji Oldtajmera. Obzirom da je u toku izrada podzakonskog akta, tj. uredbe koja se detaljno bavi ovom materijom, mi smatramo da je trenutak da udruženja tj. klubovi Oldtajmera, treba takode u tome da se angažuju, i da zajednicki interesi njihovih clanova posle dužeg perioda vremena budu u velikoj meri uvaženi, te da se donesu propisi koji ce tretirati Oldtajmere na nacin kako je to uredeno u skoro svim Evropskim državama. Predlog koji šaljemo nije vezan iskljucivo za zakon o bezbednosti saobracaja, iako je znacaj ovog zakona za nas svakako najbitniji. U ovom materijalu predstavljen je jedan generalni skup predloga i sugestija za uredivanje vecine propisa kojim bi se regulisala kategorija vozila Oldtajmera. Deo ovih propisa bi trebao da nade mesto i u drugim zakonima, odnosno podzakonskim aktima, koji su u direktnoj vezi kako sa interesima ljubitelja, vlasnika i restauratora Oldtajmera, tako i sa interesima države.

Prilikom sastavljanja predloga, vodilo se racuna da se predloženi propisi ne kose sa propisima FIVA-e (Svetske federacije za vozila istorijske vrednosti). U predlogu propisa naši zahtevi su uglavnom podudarni sa propisima nacionalnih saveza klubova ljubitelja Oldtajmera vecine Evropskih zemalja, koje FIVA nije regulisala. Istovremeno uzete su u obzir i specificnosti naše države kada je u pitanju pre svega broj Oldtajmera po grupama, koje bi država posebnim beneficijama trebala više, a u drugim slucajevima manje da stimuliše. Granica godine proizvodnje Oldtajmera, koje Evropske države stimulišu kod registracije, je oko 30 godina, i nije ista za sve zemlje. To znaci da se ta vozila nalaze u grupi „G“ (odnosno proizvedenim posle 1970.godine). Medutim ovde treba uzeti u obzir cinjenicu da je prosek starosti voznog parka u tim državama oko 2,5 godine, dok je kod nas to 11 godina ili više. Kada bi se kod nas direktno primenio ovaj kriterijum, pojavio bi se ogroman broj vozila koji ispunjavaju uslove da koriste povlastice predvidene za Oldtajmere, što bi izmedu ostalog rezultiralo i znacajnim smanjenjem sredstava koja se po osnovu registracije vozila slivaju u državni budžet.

Sa druge strane i pokret ljubitelja vozila od istorijskog znacaja bi mnogo izgubio na motivaciji postojecih, a i buducih clanova da se posvete restauraciji najmalobrojnijih i najredih Oldtajmera. Na izložbama bi skoro dominirala vozila koja se kod nas u velikom broju mogu videti i na parkinzima, reliji Oldtajmera ili paradne vožnje gradom bi posmatracima više licile na svatovske kolone. Sve u svemu, i druge priredbe vezane za ucešce Oldtajmera bi postale neinteresantne i izgubile bi na znacaju. Zato je naš generalni stav, da država maksimalno stimuliše grupe najstarijih i najredih Oldtajmera. Mi smatramo da samo Oldtajmeri sa navršenih 50 godina i više od toga, zaslužuju najvece povlastice, odnosno da samo ove grupe budu oslobodene placanja nekih dažbina u celosti. To su vozila proizvedena zakljucno sa grupom „E“ tj. pre 31.12.1960.godine.

Svakako da i vlasnici mlade grupe Oldtajmera „F“, (proizvodnje od 01.01.1961. godine do 31.12.1970. godine) zaslužuju da budu motivisani od strane države, samo što se ovde radi o umanjenju dažbina u proseku za 50 %.

Da bi se ublažio pritisak vozila koja pripadaju grupi G“, (proizvodnje od 01.01.1971. godine do 31.12.1980. godine) , a kojih kod nas u odnosu na druge grupe najblaže receno ima mnogo, prevodenje u kategoriju vozila koja mogu da koriste povlastice prethodne grupe F bi trebalo vršiti postepeno, i to nacinom sticanja ovog prava po sistemu «godina za godinu». To znaci da bi se vozila grupe G mogla registrovati kao Oldtajmeri održavajuci vremensku distancu od 40 godina pocev od 2010. godine, i koristeci pri tom beneficije koje imaju Oldtajmeri prethodne grupe F.

Posle rasprave o ovom predlogu, koju su imali clanovi „Jugoslovenskog Auto-Moto Kluba Veteran“ iz Novog Sada i dali svoje predloge i sugestije, šaljemo vam zajednicki dopunjen i precišcen tekst.

YUAMK «Veteran» Novi Sad

U Novom Sadu 26.02.2010.