Home > YU AMK VETERAN

REGISTRACIJA OLDTAJMERA

Created on 11. Feb 2011. by Urke

YU AUTO MOTO KLUB "VETERAN" NOVI SAD

Donje Sajlovo 16 Novi Sad

tel/fax: 021/461-787 064/189-0-665

e-mail: amk_veteran@yahoo.com

žiro racun: Metals banka 335-1553-55

matični broj 08705259

PIB 102 712 734

Odredba I

REGISTRACIJA OLDTAJMERA

POTREBNI DOKUMENTI KOD REGISTRACIJE OLDTAJMERA


Prilikom registracije Oldtajmera bili bi potrebni sledeći dokumenti:
1. Registracioni list sa overenim tehničkim pregledom za Oldtajmere uz popust od 50% i rokom važenja od 12 meseci
2. Stara saobraćajna dozvola ili potvrda o vlasništvu
3. Polisa osiguranja za Oldtajmere (za period 12 meseci), ili polovinu iznosa vrednosti polise (za period važenja registracije od šest meseci)
4. Potvrda uplate za novu saobraćajnu dozvolu, nalepnicu i tablice za Oldtajmere
5. Mišljenje estetsko tehničke komisije (zasad jednog od zvanično registrovanih Oldtajmer klubova, ili Asocijacije tj. saveza klubova), da vozilo zadovoljava minimalnu ocenu autentičnosti i stanja po precizno određenom kriterijumu koji će naknadno biti utvrđen
6. Potvrda da vozilo ima status odbačenog vozila Oldtajmera. U tom slučaju kao potvrdu treba priložiti komplet dokumenata koji se koriste umesto potvrde o vlasništvu

OBRAZLOŽENJE POTREBNIH DOKUMENATA PRILIKOM REGISTRACIJE OLDTAJMERA


1. U registracionom listu treba da bude posebno napomenuto da se radi o Oldtajmeru, kao i da bude upisana i grupa kojoj pripada, radi lakše manipulacije dokumentima. Detalji tehničkog pregleda za Oldtajmere objašnjeni su u odredbi III
2. U saobraćajnoj dozvoli, u rubrici napomena treba da bude takođe upisano da je vozilo registrovano kao Oldtajmer, radi lakše kontrole.
3. Posebna polisa osiguranja za Oldtajmere za period od 12 ili 6 meseci. Polisa osiguranja za Oldtajmere preciznije je određena u odredbi IV
4. Iznos uplate za saobraćajnu dozvolu i tablice je standardan, a izgled i ostali podaci za registarske tablice su preciznije određeni u odredbi V – Registarske tablice za Oldtajmere
5. Mišljenje ETK (estetsko tehničke komisije) ili licencu Oldtajmera izdaje jedan od zvanično registrovanih klubova odnosno udruženja ljubitelja vozila istorijske vrednosti, ili Asocijacija tj. savez klubova. Ovaj dokumenat služi kao potvrda autentičnosti i stanja Oldtajmera, a preciznije objašnjenje nalazi se u odredbi VI – Mišljenje Oldtajmer kluba (ili saveza klubova).
6. Potvrda da vozilo ima status odbačenog vozila Oldtajmera sa kompletom dokumenata koji se koriste u nedostatku svih potrebnih uobičajenih dokumenata, a pre svega potvrde o vlasništvu, preciznije objašnjenje je u odredbi VII – Registracija odbačenog vozila Oldtajmera.
Napomena: ukoliko vlasnik iz bilo kog razloga ne može ili ne želi da koristi prava iz uredbe o Oldtajmerima on može uvek da registruje svoj automobil ili motocikl po propisima koji važe za sva ostala vozila.Odredba II

PRAVO NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA NEKIH DAŽBINA PRILIKOM REGISTRACIJE OLDTAJMERA


1. Pravo na oslobađanje od plaćanja svih naknada, taksa i poreza na upotrebu vozila u potpunosti prilikom registracije, (osim troškova osiguranja za Oldtajmere, tehničkog pregleda, saobraćajne dozvole, nalepnice i registarskih tablica za Oldtajmere), imaju svi Oldtajmeri zaključno sa grupom E tj. proizvednim pre 31.12.1960.godine.
Minimalna granica starosti koja obuhvata ove grupe Oldtajmera od 50 godina postaje svake naredne godine reper za ostvarenje ovog prava. Računa se počevši od 2010. godine po sistemu «godina za godinu», npr. 2012. god. Ovo pravo će uživati vozila proizvedena zaključno sa 1962. godinom, 2016. godine vozila proizvedena do 1966. godine itd.
Rok važnosti tehničkog pregleda svih vozila koja se registruju kao Oldtajmeri je 12 meseci, a iznos troškova po ovom osnovu je uvek umanjen za 50%.
2. Pravo na umanjenje od 50 % plaćanja svih naknada, taksa i troškova tehničkog pregleda prilikom registracije, (osim troškova osiguranja za Oldtajmere, saobraćajne dozvole, nalepnice i registarskih tablica za Oldtajmere), imaju putnički automobili i motocikli Oldtajmeri grupe F tj. proizvedeni u periodu od 01.01.1961 do 31.12.1970.godine. Izuzetak od ovog stava predstavlja porez na upotrebu vozila, koji u celosti ne plaćaju vlasnici svih vozila koja se registruju kao Oldtajmeri.
Minimalna granica starosti pomenute grupe Oldtajmera od 40 godina postaje svake naredne godine reper za ostvarenje ovog prava. Računa se počevši od 2010. godine po sistemu «godina za godinu», npr. 2011. godine će ovo pravo steći vozila proizvedena 1971. godine, 2015. godine to pravo će imati vozila proizvedena 1975. godine itd.
Ukoliko se vozilo registruje na period od šest meseci ovaj iznos se dodatno umanjuje za 50 %, odnosno iznosi 25 % osnovice. Odredba o umanjenju se ne odnosi na autobuse, kamione, radne mašine i slično koji pripadaju grupi F (01.01.1961 – 31.12.1970.godine).

OBRAZLOŽENJE PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NEKIH DAŽBINA PRILIKOM REGISTRACIJE OLDTAJMERA


1. Ovo pravo je u sklopu dodatne motivacije da se Oldtajmeri registruju, i kao takvi učestvuju u paradama, relijima, izložbama i drugim manifestacijama koje se organizuju za ljubitelje starovremenskih vozila i građanstvo. Mnogi vlasnici, naročito starijih Oldtajmera ne učestvuju na ovim priredbama, vrlo često samo iz razloga što im vozila nisu registrovana. Oni ne mogu da odvoje sredstva za registraciju Oldtajmera, kao da su u pitanju vozila za svakodnevnu upotrebu, da bi učestvovali na nekoliko priredbi godišnje, ili nekoliko rekreativnih vožnji, tako da Oldtajmeri ostaju parkirani u garažama. Obzirom da se ovo pravo odnosi samo na starije, dakle najmalobrojnije i najatraktivnije grupe Oldtajmera, odnosno one koji su stariji od 50 godina, oslobađanje plaćanja naknada, taksa i poreza na upotrebu vozila je potpuno.
Obzirom na naročitu negu Oldtajmera koja je neophodna da bi mogli da se zadovolje posebni kriterijumi po pitanju opšteg stanja, i koji su sadržani u ovom predlogu, smatramo da nije nužan tehnički pregled vozila dva puta godišnje, kao što je to predviđeno za svakodnevno upotrebna vozila starija od 15 godina. Praktično vlasnici Oldtajmera će osim tehničkog pregleda morati da plate još jedan detaljan pregled da bi mogli da dobiju zadovoljavajuću ocenu stanja. Obzirom na povećane troškove predloženo je umanjenje iznosa za tehnički pregled na 50%.
2. Iz istih razloga kako je obrazloženo u stavu II.1, utvrđeno je pravo umanjenja iznosa za plaćanje naknada i taksa kod registracije Oldtajmera grupe F, tj. proizvedenih od 01.01.1961.godine do 31.12.1970.godine. Ova grupa Oldtajmera egzistira u znatno većem broju, nego što je to slučaj kod starijih grupa, pa je oslobađanje umanjeno na 50 %. Ovo pravo ne obuhvata autobuse, kamione, traktore, radne mašine i slično jer u našoj državi još uvek postoji popriličan broj Oldtajmera iz ovih kategorija koji se nalaze u komercijalnoj upotrebi, što nije u duhu interesa i programa rada ljubitelja vozila istorijske vrednosti.
Naknade i takse koje se plaćaju u manjenom iznosu od 50% su sledeće:
1. Drumarina
2. Administrativna taksa
3. Komunalna taksa
4. Ekološka taksa, kod plaćanja ekološke takse kao osnovica se uzima iznos troškova koji se plaća bez obzira koju vrstu goriva Oldtajmer koristi, kao da je u pitanju četvorotaktni benzinski motor. Drugi presudni faktor koji je u funkciji stimulacije rada ljubitelja Oldtajmera, predstavlja pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na upotrebu vozila i to u celosti. Ukoliko se to pravo ne bi sprovelo na ovaj način, i druge predložene beneficije bi u mnogome izgubile na značaju. Ovo je povlastica koja treba da važi za sva vozila koja se registruju kao Oldtajmeri bez obzira kojoj grupi pripadaju. Pri tom se neće narušavati princip «minimalne starosti vozila od 40 godina». Po istom sistemu «godina za godinu» bi Oldtajmeri grupe G ostvarivali postepeno pravo koja trenutno važe za grupu F, dok bi istovremeno Oldtajmeri grupe F ostvarivali maksimalna prava koja važe za sve starije grupe Oldtajmera (uz uslov starosne granice od 50 godina).Odredba III

TEHNIČKI PREGLED ZA OLDTAJMERE

Dozvoljena odstupanja od važećih propisa o tehničkoj ispravnosti vozila

1. Svetlosna signalizacija: Vozilo može biti opremljeno bilo kojom vrstom napajanja velikih i drugih svetala; (sa pogonom na gas acetilen, petrolej ili električnim), kao i da stakla velikih svetala ne moraju da obezbeđuju asimetričnost svetlosnog snopa. Ovo važi samo pod uslovom da je to originalna izvedba proizvođača. Bez obzira na vrstu velikih svetala mora postojati mogućnost dugog i kratkog tj. oborenog svetla. Ova odredba se odnosi na sve grupe Oldtajmera.
2. Fabričku svetlosnu signalizaciju koja nije u skladu sa propisom o tehničkoj ispravnosti, vozilo može da koristi samo uz istovremenu upotrebu dodatnih svetala, koja nisu fabričke izrade, ali zadovoljavaju odredbe zakona. Na primer, dozvoljeno je korišćenje nekadašnjeg originalnog svetlosno – mehaničkog pokazivača pravca (takozvanog vinkera), uz istovremenu upotrebu pridodatog uobičajenog svetlosnog pokazivača pravca (migavca). Ovo se odnosi i na druga svetla, kojima su fabrički bila opremljena neka vozila, (primer far za maglu koji se nalazi ispred hladnjaka, ili maske na sredini vozila), isto tako kombinacija obrtni far – retrovizor na prednjem stubu karoserije kod vozača, spoljna obeležavajuća svetla na stubovima (takozvane laterne) itd. Jednom rečju, dozvoljena je upotreba originalne svetlosne signalizacije koja nije u skladu sa propisom o tehničkoj ispravnosti, samo pod uslovom da se istovremeno koristi dodatna signalizacija koja zadovoljava ovaj propis. Ova tačka se odnosi na sve grupe Oldtajmera. Izuzetak je samo svetlo za hod unatrag koje Oldtajmeri ne moraju da imaju ukoliko je to fabrička izvedba.
3. Kočnice vozila sa dve osovine mogu dejstvovati samo na jedan osovinski par točkova, pod uslovom da je opremljeno sa dva odvojena kočiona sistema; jedan dejstvom na kočione doboše, a drugi dejstvom na kardansko vratilo, odnosno poluosovine. Ovo važi samo u slučaju da se radi o originalnoj fabričkoj izvedbi, kao i da nisu narušene performanse vozila; snaga motora, maksimalna brzina i drugo. Ukoliko se radi o vozilu sa tri osovine, kočnice moraju dejstvovati najmanje na dva osovinska para. Ova tačka se odnosi zaključno sa grupom C, tj. proizvedenih pre 31.12.1930. godine.
4. Brisači i prskalice vetrobrana. Vozilo ne mora biti opremljeno brisačima vetrobrana ako je to originalna izvedba proizvođača. Ovaj stav se odnosi na grupu A i B, tj. vozila proizvedenih pre 31.12.1918. godine.
Mehaničkim brisačem može biti opremljeno vozilo samo ako je to originalna izvedba proizvođača. Ovaj stav se odnosi samo na vozila zaključno sa grupom D, tj. proizvedenih pre 31.12.1945.godine. Izuzetak su vojna vozila koja mogu biti opremljena mehaničkim brisačem zaključno sa grupom E, tj. proizvedena do 31.12.1960. godine.
5. Zvučna signalizacija. Vozilo može biti opremljeno bilo kojom vrstom zvučne signalizacije, pod uslovom da je to originalna odnosno fabrička izvedba. Izuzetak predstavljaju samo takozvane lula – pištaljke koje su se aktivirale posebnim ventilom, a pogon su dobijale preko izduvnih gasova motora, i na vozila su montirane kao dodatna oprema. Njihova upotreba je dozvoljena, a odnosi se na Oldtajmere zaključno sa grupom D, tj. proizvedenih pre 31.12.1945. godine.
6. Suncobrani. Vozilo ne mora biti opremljeno suncobranima ukoliko je to fabrička izvedba. Ova tačka se odnosi samo na vozila zaključno sa grupom D, tj. proizvedenih do 31.12.1945. godine. Izuzetak čine vojna vozila koja moraju biti opremljena suncobranima zaključno sa grupom E, odnosno proizvedenim pre 31.12.1960. godine.
7. Brzinomer. Vozilo ne mora da bude opremljeno brzinomerom pod uslovom da je to originalna fabrička izvedba, odnosno da je vozilo nepromenjenih performansi. Ova tačka se odnosi odnosi samo na vozila zaključno sa grupom C, tj. proizvedenih do 31.12.1930. godine.
8. Emisija štetnih gasova. Motor vozila može da emituje veći procenat štetnih izduvnih gasova od dozvoljenog, pod uslovom da je ovaj procenat u skladu sa tim podatkom koji je važio u vreme proizvodnje vozila, odnosno da taj procenat značajnije ne premaši. Ova odredba se odnosi na sva vozila koja se regustruju kao Oldtajmeri.
9. Buka. Vozilo može da emituje veću količinu buke od dozvoljene ukoliko je to u skladu sa originalnom konstrukcijom. Obzirom da su praktično svi automobili proizvedeni u dvadesetom veku bili opremljeni prigušnim sistemom, a starije grupe motocikala određenim spartanskim varijantama prigušnog sistema, dozvoljeno povećanje buke u odnosu na propisano, je neznatno. Ova odredba se odnosi na sva vozila koja se registruju kao Oldtajmeri.

OBRAZLOŽENJE TEHNIČKOG PREGLEDA ZA OLDTAJMERE ODNOSNO ODTUPANJA U ODNOSU NA VAŽEĆE TEHNIČKE PROPISEPredložena odstupanja u odnosu na važeće propise o tehničkoj ispravnosti vozila doneta su radi prilagođavanja, odnosno izmena nekih tehničkih detalja na Oldtajmerima, kako bi ispunili najneophodnije uslove da mogu učestvovati u javnom saobraćaju. Istovremeno, u cilju očuvanja njihove maksimalne autentičnosti, predviđeno je da u upotrebi ostanu uređaji i pribor koji se u savremenom saobraćaju više ne koriste, i bitno ne utiču na bezbednost saobraćaja. Primer za to je upotreba pokazivača pravca „vinkera“, trumpeta, lula – pištaljki, mehaničkih brisača vetrobrana, „kurbli“ za puštanje motora u rad itd.Odredba IV

POLISA OSIGURANJA ZA OLDTAJMERE1. Visina iznosa posebne polise osiguranja je fiksna za sve grupe Oldtajmera. Ona je jednaka najnižem iznosu premije, odnosno onom iznosu koji se prema tabeli primenjuje kod osiguranja najniže, tj. najjeftinije kategorije putničkih vozila ili motocikala bez obzira na snagu ili radnu zapreminu motora. Oldtajmeri koji se osiguravaju na ovaj način mogu biti putnički automobili i motocikli zaključno sa grupom F, tj. proizvedenih pre 31.12.1970.godine, a od 2010. godine sukcesivno po sistemu «godina za godinu» se odnosi i na grupu G, održavajući pri tom vremensku distancu od 40 godina. Izuzetak su kamioni, autobusi, traktori, radne mašine i slični Oldtajmeri koji se osiguravaju na isti način, ali su ograničeni grupom E, tj. proizvednih pre 31.12.1960.godine. Ukoliko se Oldtajmer registruje na 6 meseci iznos polise se umanjuje za 50 %.

OBRAZLOŽENJE POLISE OSIGURANJA ZA OLDTAJMEREMi smataramo da je jedan od ključnih razloga što većina ispravnih Oldtajmera kod nas nije registrovana to, što njihov status nije još zakonski izdefinisan, pa se kod registracije ovih vozila primenjuje propis koji se odnosi i na sva druga vozila za svakodnevnu upotrebu. Vlasnici vozila Oldtajmera, koji u velikoj većini slučajeva poseduju i „auto za svaki dan“, nisu u mogućnosti da plate troškove registracije za dva automobila, pa obično ostavljaju svoje „ljubimce“ parkirane u garaži, očekujući „neka bolja vremena“. Rezultat toga je da se mnogi restaurisani primerci ne mogu videti na izložbama i drugim priredbama, vezanim za učešće Oldtajmera, a i u saobraćaju uopšte.
Dok je većina Evropskih država maksimalno zaštitila istorijska vozila kao deo kulturnog nasleđa, kod nas vlasnici Oldtajmera praktično nisu ničim u tom smislu stimulisani. U skoro celoj Evropi su dažbine kod registracije Oldtajmera simbolične u odnosu na druga vozila, uključujući i troškove obaveznog osiguranja.
Jasno je da sva vozila koja su u saobraćaju moraju biti osigurana. Međutim ako se uzme u obzir koliko puta Oldtajmeri manje učestvuju u saobraćaju od drugih vozila, nameće se logičan zaključak, da je time i rizik da se oštete, ili izazovu štetu daleko manji.
Osim toga, teže je predpostaviti da će vlasnik koji je uložio novac, puno truda, a naročito mnogo vremena u restauraciju Oldtajmera, da se ponaša nedolično u saobraćaju, ili da ne mari za greške drugih učesnika. To bi bio prevelik rizik za njega, bez obzira što mu je vozilo osigurano. Svakako da je i to razlog što se Oldtajmeri čuvaju, i malo koriste kao vozila za svakodnevnu upotrebu.
Postavlja se pitanje da li bi se primenom propisa o umanjenju polisa osiguranja koja bi važila za Oldtajmere, bili stimulisani i vlasnici onih vozila, koja imaju dovoljan broj godina da budu tretirani kao Oldtajmeri, iako to prema drugim kriterijumima ne zaslužuju. To se odnosi pre svega na kriterijum o stanju vozila Oldtajmera.
Naime, sigurno je da će se pojaviti vlasnici takvih vozila koji žele da iskoriste ovu povoljnost kod registracije vozila, kojima ona služe kao jeftina, prilično zapuštena vozila za svakodnevnu upotrebu, u žargonu ljubitelja Oldtajmera poznata kao „tegleća marva“. Čak i kad bi hteli, oni ne bi mogli to da realizuju pre svega iz razloga što za takvo vozilo ne bi mogli da dobiju „licencu Oldtajmera“ koja je neophodna kod registracije a u sastavu kompleta dokumenta „Mišljenje kluba“ ili „Asocijacije klubova“.
Oni koji bi ipak hteli da registruju takvo vozilo kao Oldtajmer, morali bi da ulože daleko veća sredstva za restauraciju vozila, da bi time zadovoljili prilično stroge i precizno određene kriterijume po pitanju stanja vozila, nego što bi imali koristi od umanjenja troškova za registraciju. Svakako i zbog toga što onda ne bi hteli da „arče“ vozilo u koje su uložili ozbiljna sredstva za njegovu obnovu.
Činjenica je da većina Oldtajmera nije registrovana iz već pomenutih razloga. Samo AMK VETERAN iz Novog Sada raspolaže sa 80-ak ispravnih ili gotovo ispravnih Oldtajmera od kojih je većina neregistrovana, i najviše zbog toga ne učestvuju na skupovima starovremenskih vozila i drugim priredbama. Slično stanje je i u drugim klubovima. U takvoj situaciji nema niko koristi: ni vlasnici, ni građanstvo, ni organizatori priredbi, ni turistička organizacija, ni država, pa čak ni osiguravajuća društva. Mislimo da je predloženi način za osiguranje Oldtajmera sveobuhvatan i da odgovara svima.
Neko će primetiti da su u tom slučaju najbolje motivisani vlasnici prvo najvećih Oldtajmera, odnosno onih čiji motori imaju najveću snagu i radnu zapreminu. Intencija predlagača, i jeste bila između ostalog i u tome, da se aktivira upravo ova grupa Oldtajmera, koji su obično najatraktivniji, međutim i najređi. Oni se skoro i ne pojavljuju na skupovima i u saobraćaju, pre svega zbog prevelikih troškova registracije koja važi za ovu kategoriju automobila.
Predloženim rešenjem, Oldtajmeri bi bili osigurani pod povoljnijim uslovima pri registraciji, više vozila bi moglo da se pojavljuje na skupovima, a na zadovoljstvo građanstva, organizatora priredbi, i država bi takođe imala tu svoj interes, kao i turistička organizacija i osiguravajuća društva.Odredba V

REGISTARSKE TABLICE ZA OLDTAJMERE

Izgled i označavanje posebnih tablica za Oldtajmere

1. Registarske tablice su istog formata , oblika, slovno-brojčanih oznaka kao kod redovnih tablica za automobile. Razlika u formatu ostaje kao i do sada za motocikle i traktore, tj. radne mašine, a sistem označavanja je isti kao i za automobile.
2. Oznaka se sastoji od sedam cifarskih mesta i to:
- prva grupa od dva slova predstavlja oznaku registarskog područja
- posle nacionalnog grba je druga grupa od dva slova, prema alfabetskom redosledu (AA...AB...AC...itd., sve do AZ, pa onda BA...BB...BC...itd.)
- posle crtice je treća grupa, koja predstavlja broj od dve cifre. Ovaj broj odgovara godini proizvodnje vozila, na primer 39 = 1939 godina, 64 = 1964 godina itd.
- na poslednjem sedmom mestu, nalazi se uvek slovna oznaka „H“ kao znak kojim većina država obeležava registrovana istorijska vozila
3. Boja tablica se bitno razlikuje od standardne:
- podloga je žute boje ili oker, sa crno bojenim slovno-brojčanim oznakama i rubom tablice, ili opciono:
- podloga je boje kestena ili maron, sa belo bojenim slovno-brojčanim oznakama i rubom tablice
4. Jednom registrovano vozilo sa licencom Oldtajmera nosi uvek iste oznake na tablicama, a oznaka se menja samo u izuzetnim slučajevima.

OBRAZLOŽENJE PROPISA KOJI SE ODNOSI NA POSEBNE REGISTARSKE TABLICE ZA OLDTAJMERE1. Predloženo rešenje dimenzije, oblika tablice, i forme slovno-brojčane oznake su iste kao kod ostalih vozila.
2. U većini država koje su donele propise vezane za Oldtajmere, registarske tablice za ovu kategoriju vozila su posebno obeležene, mada sistem označavanja nije unificiran. Na primer u Mađarskoj, u sklopu oznake postoje slova O i T, što znači skraćenicu tj. da je vozilo registrovano kao Oldtajmer. U Češkoj su tablice označene slovom V, što je skraćenica za reč „veteran“. U Slovačkoj su označene slovom O od „Oldtajmer“.
U Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj kao i u većini drugih Evropskih zemalja koristi se slovo H kao skraćenica engleske reči „history“, dok na primer u Italiji su Oldtajmeri označeni tablicama koje su nekada bile u primeni u toj državi; prednja i zadnja tablica različite veličine, sa crnom podlogom i belim slovno-brojčanim oznakama. Mi smatramo da bi kod nas bilo najprimerenije, da se koristi slovo H, koje upotrebljava većina zemalja.
- prva grupa od dva slova označava registarsko područje, koje se primenjuje na isti način kao kod ostalih vozila
- kod druge grupe, odnosno kod oznake od dva slova, moguće je dobiti 484 različite kombinacije slova. Naime izbacivanjem slova Đ, Ž, LJ, NJ, Ć, Č, DŽ, i Š, ostaje 22 slova čijim kvadriranjem se dobija pomenuti broj. Mi ne verujemo u mogućnost da ovaj broj kombinacija bude premašen, odnosno nedovoljan, tj. da na primer na jednom registarskom području bude potreba da se registruje veći broj Oldtajmera od pomenutog, pogotovo što to važi samo za istu godinu proizvodnje. Ukoliko bi tako nešto i bilo moguće problem kod štampanja narednih tablica, lako bi se rešio dodatkom još jednog slova A ispred dvoslovne oznake, tako da bi u troslovnoj oznaci broj mogućih kombinacija narastao na još preko deset hiljada vozila na istom registarskom području i u istoj godini proizvodnje.
- kod treće grupe, odnosno broja od dve cifre, izražena je želja ljubitelja istorijskih vozila, da se na prvi pogled može utvrditi godina proizvodnje jednog Oldtajmera. To bi bilo poželjno pre svega kod organizacije priredbi; gledaocima na izložbama i sajmovima, paradama relijima, i drugim takmičenjima gde se najčešće postavlja pitanje: „kad je posmatran Oldtajmer proizveden?“.
Kada vidi jedan totalno renoviran Oldtajmer, prosečan posmatrač obično pomisli da je proizveden kasnije nego što zaista jeste, obzirom na stanje vozila. Upravo taj podatak predstavlja vlasniku zadovoljstvo i ponos, što je uspeo da očuva ili renovira vozilo sa tako velikim brojem godina iza sebe.
- kao poslednja oznaka na tablici ostaje slovo H čija je svrha već objašnjena
3. Predlog ljubitelja istorijskih vozila, da se registarske tablice za Oldtajmere posebno obeleže i bojom koja je drugačija od standardne, obrazlaže se pre svega potrebom da se ova vozila lakše prepoznaju u saobraćaju. Na taj način bi ostalim učesnicima, pravovremeno bilo jasno da se radi o vozilima skromnijih saobraćajno-tehničkih mogućnosti i performansi. Tako bi u nekim specifičnim saobraćajnim situacijama mogli nešto ranije da predvide ponašanje ili promene načine kretanja Oldtajmera. Osim toga posebnom bojom obeležene registarske tablice, bi organizatorima priredbi bilo olakšano prepoznavanje i jednostavnije da manipulišu prostorom rezervisanim za njihov smeštaj, tj. da se jasno odvoje od drugih vozila i slično. Prva predložena varijanta je žuta boja podloge sa crnim slovno-brojčanim oznakama i dodatkom plavog polja sa leve strane, jer ovaj način označavanja podseća na nekadašnje registarske tablice koje su se koristile u Srbiji.
4. Želja ljubitelja vozila istorijske vrednosti je da prve registarske oznake koje je jedan Oldtajmer dobio, ostanu trajno vezane za konkretno vozilo. U slučaju promene vlasnika i slično, ne moraju se obavezno vratiti tablice. Međutim ako se tablice iz nekog drugog razloga vraćaju i uništavaju, vozilo će kod nove registracije dobiti tablice sa identičnim brojem kao i prve. To važi i u slučaju gubitka jedne tablice. Samo će u slučajevima gubitka obe tablice, ili promene mesta prebivališta vlasnika, Oldtajmer dobiti tablice sa novom registarskom oznakom. Zbog specifičnosti označavanja registarskih tablica vlasnik će uvek ispoštovati rok za njihovu izradu, ili izradu novih.Odredba VI

MIŠLJENJE OLDTAJMER KLUBA, ODNOSNO ASOCIJACIJE ILI SAVEZA KLUBOVAUdruženja ljubitelja vozila istorijske vrednosti, saveza klubova, ili čak neke treće institucije koju odredi država, biće ovlašteni za izdavanje više dokumenata, čiji sadržaj će biti detaljnije određen prilikom izrade statuta asocijacije ili saveza klubova, koji je takođe u toku.
Dokument koji je potreban vlasniku u okviru „mišljenja“ Oldtajmer kluba ili saveza klubova, izdaje se na predlog ETK (estetsko-tehničke komisije) kluba ili saveza, koja vrši procenu. Procena da jedan Oldtajmer zadovoljava uslove za dobijanje certifikata ili licence Oldtajmera, vrši se neposrednim pregledom vozila, a ukupan dozvoljeni broj negativnih poena kod ocenjivanja jednog vozila ne sme da pređe broj 20, sa tim da maksimalan broj negativnih poena pojedinačno po osnovu stanja očuvanosti, ili stanja autentičnosti ne prelazi broj 10. U najgrubljem ocenjivanju koje se primenjuje kod većine publikacija za Oldtajmere (časopisa i kataloga), ocena 1 odgovara vizuelno i tehnički novom automobilu, dok ocena 5 odgovara vozilu kojem je potrebna totalna restauracija. Po tom kriterijumu bi maksimalan broj od 20 negativnih poena kod pomenutog ocenjivanja bio ekvivalentan stanju između ocena 2 i 3, što bi bio minimum da bi se mogao dobiti ovaj dokumenat.
U suštini certifikat ili licenca Oldtajmera predstavlja ocenu vizuelnog i tehničkog stanja vozila, a njegov rok važenja je 12 meseci. Precizno utvrđeni zahtevi biće posebno evidentirani u identifikacionom kartonu Oldtajmera. U sadržaju ovog predloga nisu obuhvaćeni svi elementi koji će biti neophodni prilikom procene od strane ETK, međutim u osnovi oni će se svesti na sledeće:
- stanje očuvanosti
- stanje originalnosti ili autentičnosti
Pre nego što jedno istorijsko vozilo dođe na inspekciju za dobijanje certifikata ili licence Oldtajmera, potrebno je da već ima overu urađenog tehničkog pregleda.Stanje očuvanostiPrvi osnovni elemenat kod ocenjivanja Oldtajmera je stanje očuvanosti, čiji su kriterijumi u ovom predlogu jednaki kako za restaurisana tako i za nerestaurisana vozila. Maksimalan broj negativnih poena po ovom osnovu iznosi 10 (deset).
- da bi dobio ocenu bez negativnih poena, spoljni lim karoserije mora biti bez vidljivih tragova korozije i „plikova“ ispod kojih se nalazi korozija
- pod vozila posmatran sa unutrašnje i spoljne strane, može da ima minimalne tragove korozije, ali ne sme nigde pokazivati mesta potpunog prorđanja tj. „rupe“. Ovo isto važi za motorni prostor i za prtljažnik.
- svaka rupa od korozije na karoseriji (gledano u celosti) nosi jedan negativni poen u slučaju da njena površina ne prelazi 1 cm2.
- rupa od korozije čija je površina do 3 cm2 dobija 2 negativna poena
- rupa od korozije čija je površina do 6 cm2 dobija 3 negativna poena
- rupa od korozije čija je površina do 16 cm2 dovoljna je za 10 negativnih poena, odnosno maksimum
- ukoliko je više manjih rupa na karoseriji, broj negativnih poena se sabira prema njihovom broju i veličini. U tom slučaju maksimalna površina prorđanja je 25 cm2, tako da dobija takođe maksimalnih 10 negativnih poena
- prethodno pravilo se primenjuje po istim kriterijumima (koji se odnose na ocenjivanje prema veličini korodiranih mesta), i kad se vrši procena za ukrasne delove kao što su: okviri farova, maske motora, branici, radkape itd., kao i za „plikove“ ispod boje i veličine površine oštećenja same boje karoserije
- boja karoserije mora zadržati bar 50 % sjaja novog vozila, a matirana boja preko ovog procenta dobija jedan negativni poen
- površina karoserije ili boja vozila ne sme biti deformisana ili u „talasima“. Svaka vidljiva deformacija lima veća od 10 mm ili neravnina talasa kod kojih je visina brega i dolje veća od 3 mm, a mereno na dužini od jednog metra u bilo kom pravcu dobija jedan negativan poen
- „ležanje“, odnosno upasovanost pokretnih karoserijskih delova kao što su vrata, poklopac motornog prostora i prtljažnika, klapne provetravanja i slično, moraju biti u granicama do 8 mm posmatrano u odnosu na idealan položaj. Svaka 2 mm odstupanja preko ovog podatka nose 1 negativan poen.
Ocenjivaće se i ostali delovi po osnovu stanja očuvanosti. Oni ne pripadaju grupi delova ili sklopova koji su već prekontrolisani prilikom vršenja tehničkog pregleda vozila. To su delovi koji pripadaju unutrašnjosti vozila tj. prostora za putnike, motornog prostora i prtljažnika. Kao orijentacija ili osnov za ocenjivanje stanja ovih delova i sklopova, poslužiće normativ izrađen na bazi iskustva više vozača i automehaničara sa vozilima starosti približno 8 godina.
Osim toga prosečna granica potrošenosti vozila ili pohabanosti njegovih sastavnih delova koji su ovde obuhvaćeni, vršiće se i na osnovu drugih parametara a to obuhvata približno stanje po osnovu pređene kilometraže. Ova granica je približno 80.000 km a odnosi se na male i masovne automobile ili 100.000 km za veće i luksuznije automobile. Orijentaciona granica potrošenosti po ovom osnovu, a koja se odnosi na motocikle iznosi približno 30.000 km.
Svaki posmatrani deo koji je pohaban preko ove granice prosečne potrošenosti po osnovu oba kriterijuma dobiće po 1 negativan poen.Stanje originalnosti ili autentičnostiDa bi jedan Oldtajmer zadovoljio minimum ocene stanja po osnovu originalnosti ili autentičnosti, prilikom pregleda može da dobije najviše 10 negativnih poena. Pri tome jedan negativni poen predstavlja jedan neoriginalan deo u sklopu vozila.
Kod ocenjivanja se izuzimaju oni delovi koji ne pripadaju fabričkoj izvedbi, ali moraju da budu ugrađeni da bi zadovoljili neke odredbe sadržane u zakonu o bezbednosti saobraćaja (u ovom predlogu oni su sadržani u odredbi III - Tehnički pregled za Oldtajmere). Izuzeti su i oni delovi koji nisu fabrička izvedba, a ugrađivali su se kao dodatna oprema u vreme proizvodnje konkretnog Oldtajmera. Osim toga neoriginalni i isti delovi koji idu u kompletu a njihov broj je dva ili više dobijaju 2 (dva) negativna poena, na primer:
- neoriginalan tapacirung sva četvoro vrata – 2 negativna poena
- neoriginalni naplatci točkova – 2 negativna poena
- pridodata lajsna na obe bočne strane vozila, kojima fabrički nije bilo opremljeno – 1 negativan poen ali isto tako i delovi ili komplet delova koji nedostaju, a fabrički su bili sastavni deo vozila ili opreme, nose negativne poene na primer:
- nedostajuća radkapa, amblem proizvođača ili oznaka tipa, gume preko pedala, držač akuimulatora itd.
Isto tako jedan negativni poen će dobiti neoriginalni delovi: unutrašnji retrovizor, kućište vazdušnog filtera, karburator, kotur volana, itd.
Ukoliko je vozilo opremljeno motorom vozila druge marke ili tipa dobija 6 negativnih poena.
Drugi veći neoriginalni sklopovi kao što su menjač, prednja ili zadnja osovina dobijaju po 3 negativna poena. Oldtajmer koji je opremljen uređajem na butan gas dobiće 1 negativan poenpo osnovu originalnosti. Sama boja, nijansa boje i njen kvalitet ne mora da bude originalna po ovom kriterijumu, ali način kombinovanja boja mora da bude u skladu sa standardom epohe. U slučaju da način kombinovanja boje bitno odudara od perioda proizvodnje vozila dobiće dva negativna poena. Ukoliko je boja u kvalitetu metalik ili slično, a uopšte nije bila u ponudi proizvođača u to vreme, dobiće 1 negativni poen.
Kriterijum po kojem je definisan jedan originalni deo po ovom predlogu, predstavlja svaki deo vozila koji u svim tehničkim detaljima odgovara kao kod prve ugradnje u vozilo. Izuzetak čine naknadno napravljeni delovi, koji nisu prouzvedeni u standardu proizvođača po pitanju vrste i kvaliteta materijala, ali vizuelno u potpunosti odgovaraju fabričkoj izvedbi. To važi samo za ukrasne ili druge karoserijske delove, a nikako za delove kočnica, delove podvoza i druge konstruktivne delove, koji bi mogli da utiču na sigurnost vozila u saobraćaju.Odredba VII

NAČIN STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA I REGISTRACIJA ODBAČENOG VOZILA OLDTAJMERADa bi se jedan odbačeni Oldtajmer mogao registrovati, neophodno je da bude u vlasništvu podnosioca zahteva u poslednjem vremenskom periodu od najmanje 3 godine. On treba da obezbedi i priloži sledeća dokumenta:
1. Izjava vlasnika o transparentnosti, koja treba da sadrži sledeće elemente:
- da on (vlasnik), svojim potpisom i pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću, tvrdi da je preduzeo sve potrebne radnje da bi došao u kontakt sa eventualno mogućim nekadašnjim pravnim vlasnikom vozila, sa kojim bi napravio validan kupoprodajni ugovor, ali da u tome nije uspeo.
- obrazloženje i taksativno navođenje ovih radnji
- obrazloženje nemogućnosti da se stupi u kontakt sa nekadašnjim pravnim vlasnikom
2 Izjava vlasnika o preuzimanju rizika treba da sadrži sledeće elemente:
- da on (vlasnik), svesno prihvata izvestan rizik, da ukoliko bi se i pored svega preduzetog moglo pojavilti lice koje polaže imovinsko pravo nad vozilom, a to može i da dokaže, čime se vozilo ne bi moglo tretirati kao odbačeno, pa bi on (vlasnik) izgubio stečeno pravo vlasništva, odnosno prava na registraciju predmetnog vozila sa statusom odbačenog vozila-Oldtajmera
3. Izjava vlasnika o nabavci odbačenog vozila-Oldtajmera treba da sadrži sledeće elemente:
- da on (vlasnik), svojim potpisom i pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću precizno opisuje i navodi okolnosti pod kojima je vozilo nabavljeno i to:
- podaci lica ili pravnog subjekta kod kojeg je vozilo nabavljeno
- mesto gde je vozilo nabavljeno, ili gde je kao odbačeno pronađeno
- datum, vreme, imena i podaci svedoka i način preuzimanja odnosno odnošenja vozila
- detaljno opisano stanje vozila prilikom nabavke
4. Izjava dva svedoka koji mogu da potvrde tačnost:
- svih elemenata koje je vlasnik dao u izjavi o nabavci odbačenog vozila, i to na isti način odnosno u pojedinostima
- da fotografije vozila koje je vlasnik priložio zahtevu za registraciju, odgovaraju stanju vozila prilikom nabavke
5. Četiri foto snimka odbačenog vozila
- 4 pregledne kolor fotografije odbačenog vozila snimljene prilikom nabavke, i to: sa prednje i zadnje strane, sa obe bočne strane, i sa jasno vidljivim detaljima iz vremena kad je nabavljeno, odnosno pre bilo kakve kasnije intervencije na njemu. Potrebno je da bude upisan i datum nastanka fotografije, ili da budu urađene fotoaparatom sa datumarom.
6. Potvrda od nadležnog MUP-a
- da prema raspoloživim podacima vozilo nije prijavljeno kao nestalo ili traženo u poslednjem vremenskom periodu od najmanje 10 godina, pre podnošenja zahteva za registraciju
7. Potvrda Oldtajmer kluba izdaje jedan od zvanično registrovanih klubova odnosno udruženja ljubitelja vozila istorijske vrednosti ili asocijacija klubova, a treba da sadrži sledeće elemente:
- da je kod uprave kluba ili asocijacije vlasnik prijavio nabavku odbačenog vozila-Oldtajmera sa svim podacima koji su obuhvaćeni sa stavkama VII.1., VII.3. i VII.4., i to u vremenskom periodu od najmanje 3 godine pre podnetog zahteva za registraciju
- da organi kluba ili asocijacije tj. njihovo članstvo nemaju nikakvih saznanja da je predmetno vozilo bilo kad traženo ili prijavljeno kao nestalo
- mišljenje, kao i obrazloženje da se na osnovu raspoloživih, i dodatnih posrednih dokaza, konkretno vozilo može smatrati odbačenim vozilom-Oldtajmerom ili ne.
8. Račun izdat od preduzeća za promet sekundarnim sirovinama prilaže samo vlasnik koji je na ovaj način nabavio odbačeno vozilo. Ova stavka služi samo kao dopuna, pa ne isključuje nijednu od ranije navedenih stavki
- račun da je vozilo kupljeno kao upotrebivo otpadno gvožđe. Poželjno je da osim kilaže u računu bude upisano vrsta i marka vozila kao i brojevi šasije i motora, kao i podaci lica od koga je otkupljeno u slučaju da su poznati
9. Interni kupoprodajni ugovor vlasnika sa prethodnim imaocem ili više ranijih ugovora internog tipa, ako postoji.
10 Interni ugovor o poklonu sa generalijama o vozilu ako postoji.
11. Bilo koji drugi dokument koji bi mogao dodatno da pojasni sva dešavanja sa vozilom a u vezi dobijanja statusa odbačenog vozila-Oldtajmera ako kao takav postoji.
12. Potvrda za evidentiranje godine proizvodnje izdata od ovlaštenog sudskog veštaka ili muzeja automobila sa navedenom literaturom koja je korišćena prilikom utvrđivanja ovog podatka, ako je potrebno.
13. Potvrda za evidentiranje svih ostalih tehničkih podataka o vozilu koji su neophodni kod registracije. Ovu potvrdu izdaje Muzej automobila ili zvanično registrovan oldtajmer klub ili Asocijacija klubova. Potvrda mora da sadrži izvor podataka, odnosno treba navesti literaturu koja je korišćena pri utvrđivanju istih.
14. Potvrda o utiskivanju PUS broja važi za ona odbačena vozila-Oldtajmere na kojima je oštećen broj šasije ili motora, ili se iz drugih razloga ovaj broj ne može utvrditi.
Napomena: ostali potrebni dokumenti prilikom registracije odbačenog vozila-Oldtajmera, su identični onima koji se prilažu kod registracije Oldtajmera

OBRAZLOŽENJE POSEBNIH DOKUMENATA KOJI SU POTREBNI KOD REGISTRACIJE ISTORIJSKOG VOZILA SA STATUSOM ODBAČENOG VOZILA OLDTAJMERAU našoj državi je veoma mali broj vozila iz starijih grupa Oldtajmera koje prati i validna dokumentacija, neophodna za registrovanje po važećim propisima. To važi posebno za one Oldtajmere, koji nisu bili registrovani više decenija, kao i za potpuno odbačena vozila.Već prilično propala vozila, su tokom niza godina više puta preprodavana, a da nijedan od novih vlasnika nije uspeo da ih popravi ili obnovi, a po pravilu i da izvrši prenos vlasništva. To je ostavljeno da se uradi na kraju. Najčešće se dešavalo da do popravke nikad nije ni došlo, mnogi kasniji vlasnici su vozilo potpuno zanemarili, a dokumentacija koja ga prati odavno je izgubljena. Višedecenijski zub vremena je učinio svoje, vozila su većinom propala i kao takva odbačena, međutim ne i potpuno uništena.
Tek posle mnogo godina, za njihovu sudbinu su se zainteresovali ljubitelji starovremenskih vozila i restauratori koji imaju volju da ih renoviraju i registruju, ali se pojavio problem nedostatka dokumenata, pre svega potvrde o vlasništvu. To je razlog što su stalno u dilemi; upustiti se u restauraciju takvog vozila, ili ga prepustiti potpunom uništenju.
Na primer vrlo čest slučaj je bio da posle smrti pravnog vlasnika vozila, njegovi naslednici nisu ni upisali rashodovano, ili gotovo potpuno propalo vozilo kao predmet ostavinske rasprave na sudu. Tokom niza godina kasnije, vozilo, ili ono što je od njega ostalo, više puta je promenilo vlasnika bez dokumenata, ili je to učinjeno eventualno samo uz potpis internog kupoprodajnog ugovora.
Drugi čest slučaj je da se radi o vozilu koje je u tako jadnom stanju da ga je vlasnik rado poklonio odnosiocu vozila iz dvorišta, a ovaj opet preprodao itd. Sve dok jednog dana u oba navedena slučaja, poslednji u nizu vlasnika shvati da nema mogućnosti da obnovi vozilo, a naročito da bez dokumenata neće nikad moći vozilo da registruje. On pokušava da već skoro sasvim propalo vozilo kako-tako proda, a zaintersovani ljubitelj ili restaurator se nećka da ga uzme, jer vozilo opet ne prate odgovarajući dokumenti. I tako vreme ide dalje, a i korozija radi dalje...Vozilo biva odbačeno, a na kraju često i uništeno.
Smatra se da je na ovaj način uništeno preko 90 % Oldtajmera u našoj zemlji, odnosno vozila koja su imala dobru osnovu da se renoviraju i tako opstanu.
U razgovorima ljubitelja vozila istorijske vrednosti, kao i konsultacijama između njihovih organizovanih udruženja, često se postavlja pitanje, vredi li posvetiti pažnju vozilu koje je nađeno kao odbačeno na livadi, pored puta, na otpadu, pa čak i na đubrištu i slično, ili ga kupiti od lica koje ga je nabavilo na sličan način kao odbačeno vozilo. U svakom slučaju radi se o odbačenom vozilu bez ikakve dokumentacije, ili vozilu sa nekompletnom dokumentacijom.
Zajednički stav svih udruženja ljubitelja Oldtajmera u državi je, da ne bi trebalo dozvoliti da se ovo malo od preostalih starovremenskih vozila uništi, tj. da se vlasnici odnosno restauratori motivišu za njihovu obnovu, i u tom smislu da se iznađe mogućnost da oni svoje Oldtajmere ozvaniče i registruju preko dokumenata koji mogu da se prihvate kao dokaz za dobijanje statusa odbačenog vozila-Oldtajmera.
To praktično znači da će se umesto uobičajene potvrde o vlasništvu koja praktično ne postoji, priznati druga dokumenta koja vlasnik priloži kod registracije, a koja opet nedvosmisleno upućuju na zaključak da je nekadašnji pravni vlasnik, kao i njegovi naslednici, ili su kasniji vlasnici u dužem vremenskom periodu vozilo odbacili i bili potpuno nezainteresovani za njegovu dalju sudbinu. Ovo važi i za originalna dokumenta koja su u višedecenijskom vremenskom periodu izgubljena, bačena ili na neki drugi način postala nedostupna.
Mi smatramo da predložena dokumenta potrebna pri registraciji jednog odbačenog vozila-Oldtajmera sadrže dovoljan broj elemenata kao garanciju da imaoc jednog takvog vozila ili raniji imaoci nisu došli u posed vozila na nezakonit način. Ona su potpuno transparentna i mogu da se priznaju kao alternativa dokumentima koji su neophodni pri registraciji ostalih vozila.
To posebno iz razloga što imaoci potpisuju dokument o spremnosti da na sebe čak preuzmu rizik za slučaj eventualnog spora po pitanju vlasništva. Na sličan način su i neke države EU regulisale status odbačenog vozila Oldtajmera, npr. Andora, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Portugal, Švedska, Švajcarska, Velika Britanija. Celokupan predlog za rešenje problema dokumenata prilikom registracije jednog istorijskog vozila koji ima status odbačenog vozila-Oldtajmera odnosi se samo na vozila zaključno sa grupom „E“ odnosno proizvedenih pre 31.12.1960.godine.
Iako u manjoj meri postoje problemi i kod Oldtajmera novije prozvodnje, mišljenja smo da se za njih, i posmatrano sa ove vremenske distance, kao i uz veće angažovanje njihovih vlasnika ipak mogu obezbediti uobičajeni dokumenti. Osim toga,broj novijih Oldtajmera je daleko veći pa je potrebno da se na ovaj način u startu onemoguće eventualni pokušaji zloupotrebe pojedinaca, a time i narušavanje ugleda ljubitelja vozila istorijske vrednosti u celini.Odredba VIII

UVOZ OLDTAJMERA

Carinske povlastice

1. Svi Oldtajmeri zaključno sa grupom „E“ (proizvodnje do 31.12.1960.godine), su oslobođeni plaćanja carine prilikom uvoza. Plaća se samo 1 % od osnovice, kao pokriće carinskih manipulativnih troškova.
2. Oldtajmeri koji pripadaju grupi „F“ (proizvodnje od 01.01.1961.godine do 31.12.1970.godine) plaćaju carinu koja iznosi 50 % od carinske osnovice. Izuzetak čine autobusi, kamioni, traktori, radne mašine i slično, koji nemaju povlasticu.

OBRAZLOŽENJE CARINSKIH POVLASTICA PRILIKOM UVOZA OLDTAJMERAOva povlastica predstavlja još jednu meru za stimulisanje vlasnika i restauratora, odnosno dodatni motiv čiji rezultat bi bio veći broj najređih oldtajmera u državi.
Treba napomenuti da je iz različitih razloga, koji su već pomenuti u ovom predlogu, fond Oldtajmera kod nas skoro uništen. To se posebno odnosi na Oldtajmere starije od 50 godina ili zaključno sa grupom „E“ tj. proizvedenih pre 31.12.1960.godine.
Iako veći broj Oldtajmera pripada grupi „F“ (do 31.12.1970.godine) smatramo da bi država i ovde trebala da motiviše vlasnike i restauratore, samo bi u tom slučaju to iznosilo polovinu iznosa carine koja se inače plaća kod uvoza automobila odnosno motocikala.
Autobusi, kamioni, traktori, radne mašine i slično uživaju ove povlastice samo zaključno sa grupom „E“ tj. proizvedenih pre 31.12.1960.godine, iz istih razloga kako je to objašnjeno u obrazloženju prava na oslobađanje od plaćanja nekih dažbina kod registracije Oldtajmera (odredba II. 2.)YUAMK "Veteran" Novi Sad

U Novom Sadu 26.02.2010.